Zarząd Fundacji

Bohdan T. Woronowicz – Prezes,

Specjalista psychiatra i  specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim (www.b.woronowicz.dr-med.pl).  Wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień (OTU) w Instytucie Psychiatarii i Neurologii w Warszawie. Superwizor Programu Wspierania Pracowników DOT.

Elżbieta Kosior – v-Prezes,

Zbigniew Wetesko – członek Zarządu

line