Po konferencji

W dniach 6 – 8 października 2014 roku
w Hotelu 500 w Zegrzu
odbyła się konferencja szkoleniowa
„Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”
współfinansowana ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

W szkoleniu udział wzięło 89 osób gównie certyfikowani specjaliści terapii uzależnień (certyfikaty KBPN) oraz certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA).

Hotel 500 Zegrze

Hotel 500 Zegrze

Wykładowcy podpisują certyfikaty

Wykładowcy podpisują certyfikaty

Dr  n. med. Bohdan Woronowicz

Dr n. med. Bohdan Woronowicz

Dr Marek Ketner

Dr Marek Ketner

Dr Heather Chapman

Dr Heather Chapman

Dr hab. Richard Romaniuk

Dr hab. Richard Romaniuk

Dr Magdalena Rowicka

Dr Magdalena Rowicka

Serafin Olczak

Serafin Olczak

Leszek Sagadyn

Leszek Sagadyn

Pytania do wykładowców

Pytania do wykładowców

Konferencja Hotel 500

Konferencja Hotel 500

Konferencja Hotel 500

Konferencja Hotel 500

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

line