Konferencja szkoleniowa „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

W dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie
w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG
odbyła się konferencja szkoleniowa na temat:
„Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

Udziału w konferencji wzięli specjaliści terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Wykładowcami byli doświadczeni specjaliści:

Kathleen Joyce Farkas – profesor nadzwyczajny w Mandel School of Applied Social Sciences (MSASS), przy Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio, absolwentka School of Social Service Administration, University of Chicago, licencjonowany, niezależny pracownik socjalnym oraz terapeutka behawioralno-poznawcz (Beck Institute for Cognitive Therapy w Filadelfii). Jest autorką licznych artykułów naukowych poświęconych pracy socjalnej, problemom osób w wieku podeszłym, niepełnosprawnościom oraz problemom wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Współpracuje z Instytutem Socjologii, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Polskim Stowarzyszeniem Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS).

Aneta Koczaska-Siedlecka – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia. Aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień. Specjalista w Dziale Lecznictwa Odwykowego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; terapeuta uzależnień

Tomasz Głowik – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w APS, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta BSFT, współautor programu krótkich interwencji i krótkoterminowej terapii motywującej dla osób pozbawionych wolności; współautor programu terapeutycznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z problemem alkoholowym; autor i współprowadzący szkolenie dla osób niesłyszących, które będą prowadziły terapię dla niesłyszących z problemem alkoholowym, autor programu dla sprawców przemocy „RODZINA”

Leszek Kapler – psychoterapeuta, dyrektor Centrum Integracji Psychicznej w Warszawie. Specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, trener i superwizor grupowych treningów i warsztatów psychologicznych PTP, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH w W-wie, wykładowca STU CARE Brok, wykładowca na studiach podyplomowych w IPSiR UW, wieloletni trener i kierownik w Programie Rozwoju Osobistego, twórca programu umiejętności rozwojowych Akademia Dobrego Życia realizowanego wspólnie z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, współautor publikacji Nałogowy Człowiek i Poradnika Lidera Ruchów Trzeźwościowych, wieloletni konsultant w Stowarzyszeniu Lambda.

Wejście do sali konferencyjnej

Wejście do sali konferencyjnej

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Kathleen Joyce Farkas

Kathleen Joyce Farkas

Tomasz Głowik

Tomasz Głowik

Aneta Koczaska-Siedlecka

Aneta Koczaska-Siedlecka

Leszek Kapler

Leszek Kapler

Bohdan T, Woronowicz i Jagoda Fudała

Bohdan T, Woronowicz i Jagoda Fudała

Dorota Woronowicz i Bohdan T. Woronowicz

Dorota Woronowicz i Bohdan T. Woronowicz

Kathleen Joyce Farkas i Bohdan T. Woronowicz

Kathleen Joyce Farkas i Bohdan T. Woronowicz

Katleen Joyce Farkas, Bohdan T. Woronowicz i Jagoda Fudała

Katleen Joyce Farkas, Bohdan T. Woronowicz i Jagoda Fudała

line