Konferencja 2017 – podsumowanie

 

W dniach 6 – 8 listopada 2017 roku w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23
w Warszawie odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat:
„Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych
– problemy
diagnostyczne i terapeutyczne”
współfinansowana ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w gestii Ministra Zdrowia,

W szkoleniu udział wzięło 73 osoby głównie certyfikowani specjaliści terapii uzależnień (certyfikaty KBPN) oraz certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA).

 

Była to nasza kolejna konferencja poświęcona tematyce uzależnień behawioralnych. Tym razem tematem wiodącym było problemowe korzystanie z portali społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram, Snapchat).

Konferencję rozpoczęła Magdalena Rowicka – dr n. hum., psycholog – Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalne w Warszawie; badacz zachowań kompulsywnych i uzależnień behawioralnych, autor publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautor i realizator programów szkoleniowych i profilaktycznych.

   

Następnie z wykładem nt. „Co nam daje Facebook, a co zabiera – uzależnienie od portali społecznościowych jako nowe zagrożenie XXI wieku.” wystąpił Jakub Kuś - psycholog nowych technologii - członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychometrii oraz metodologii ze statystyką.

Kolejny dzień wykładem nt. Praca z osobami uzależnionymi od nowych technologii i ich rodzinami - rozpoczął nasz gość specjalny z USA - Pani Anita Pindiur - psycholog, specjalistka leczenia hazardu, dyrektor kliniczny ośrodka leczenia uzależnień The Way Back Inn w Chicago. Certyfikaty i licencje: Licensed Clinical Professional Counselor (LCPC) Certified AODA Counselor (CADC) Problem and Compulsive Gambling Counselor (PCGC) Certified Domestic Violence Professional (ICDVP) Certified Sports Counselor (CSC)

Kolejnym punktem programu drugiego dnia szkolenia były warsztaty prowadzone równolegle przez Anitę Pindiur i Gabrielę Piasecką-Pełkę – psychologa, terapeutę poznawczo-behawioralnego – absolwentkę Psychologii Społecznej oraz Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Od dwóch lat zajmującą się organizowaniem pionierskich obozów „bez elektroniki”, gdzie uczy ludzi jak żyć bez najnowszych technologii.

Ostatni dzień szkolenia poprowadził Ksiądz Profesor Piotr Morciniec – prezentując edukacyjną grę planszową „Game X – reaktywacja” – jako przykład działań profilaktycznych.

line