Konferencja szkoleniowa nt. Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Szanowni Państwo,

          W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszam do wzięcia udziału,
we współfinansowanej ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w gestii Ministra Zdrowia,
Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:
„Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych
– problemy
diagnostyczne i terapeutyczne”
Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada 2017 roku
w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Będzie to nasza kolejna konferencja poświęcona tematyce uzależnień behawioralnych. Tym razem tematem wiodącym jest problemowe korzystanie z portali społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram, Snapchat). Jednocześnie uczestnicy konferencji będą mieli m.in. możliwość uczestniczenia, w prowadzonym przez specjalistkę z USA, warsztacie dotyczącym pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od nowych technologii, a uczestnicząc w grze planszowej opracowanej dla potrzeb profilaktyki uzależnień dowiedzą się, jak wykorzystać grę w swojej pracy. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów terapii i psychoterapii uzależnień oraz  osoby uczestniczące w programach szkoleniowych w tym kierunku. Warunkiem uczestniczenia w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN na konto Fundacji nr 74 1940 1076 3015 5219 0000 0000 w Credit Agricole.


Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór uczestników na: współfinansowaną ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia,
Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową na temat:
„Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy
diagnostyczne i terapeutyczne”
Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada 2017 roku
w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

BRAK MIEJSC

Centrum Dialog znajduje się 200m od Hotelu Atos – po drugiej stronie ul. Sobieskiego za stacją benzynową

Planujemy:

Zaproszenie wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia

  • 1,5 godzinnego wykładu i 6 godzin warsztatu nt. Praca z osobami uzależnionymi od nowych technologii i ich rodzinami. Zostaną zaprezentowane techniki pracy z osobą uzależnioną lub szkodliwie korzystającą z nowych technologii. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane wskazówki jak rozpoznać uzależnienie od technologii, jakie są pierwsze znaki, symptomy, zarówno dla specjalisty, jak i dla rodziny, jakie są sygnały niepokojące i jakie są „dobre / zdrowe wybory” w codziennym życiu (w odniesieniu do korzystania z nowych technologii i sieci społecznościowych). Podczas sesji zostaną zaprezentowane obecnie stosowane techniki terapeutyczne (np. 12 kroków ITAA)
  • Zaproszenie 4 wykładowców z Polski w celu przeprowadzenia 3 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów.

 

Tematy wykładów i warsztatów:

Problemowe korzystanie z Facebook – co i jak uzależnia?

Wykład będzie poświęcony prezentacji korelatów psychospołecznych problemowego korzystania z Facebooka i co one oznaczają dla praktyków (w profilaktyce i terapii), jakie czynności na Facebooku mają charakter uzależniający (w tym te, które podtrzymują zachowania kompulsywne) i na czym polegają, jakie potrzeby zaspakaja zastępczo Facebook i jakie mogą być tego konsekwencje.

Co nam daje Facebooku, a co zabiera. Uzależnienie od portali społecznościowych jako nowe zagrożenie XXI wieku.

Z półtora miliarda użytkowników Facebook stał się światową potęgą. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie istniało żadne tego typu narzędzie, pozwalające jego użytkownikom opowiadać o tym, co dzieje się w ich życiu i obserwować funkcjonowanie ich znajomych. Jak pokazują jednak badania psychologiczne, specyfika funkcjonowania na Facebooku może prowadzić do bardzo silnego uzależnienia od podejmowanych tak aktywności. Celem wystąpienia jest zarysowanie panoramy tych zagrożeń i przedstawienie najskuteczniejszych, naukowo zweryfikowanych, sposobów radzenia sobie z nimi.

Praca z osobą uzależnioną lub korzystającą szkodliwie z nowych technologii (Facebook). Terapia czy Cyfrowy Detoks? 

Warsztat obejmie swoim zakresem szeroko rozumianą tematykę dysfunkcyjnego korzystania z nowych mediów. Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie dotyczące uzależnienia behawioralnego od Internetu, Facebooka, gier, telefonu, telewizji. Będziemy rozmawiać o podatności na uzależnienie, przyczynach rozwoju zjawiska, kryteriach diagnostycznych, ale przede wszystkim o sposobach pracy
z osobami uzależnionymi lub korzystającymi szkodliwe z nowych technologii, włączając w to terapię poznawczo behawioralną oraz Cyfrowy Detoks. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w krótkim eksperymencie zwanym „Cyfrowy Detoks” podczas którego odetną się całkowicie od świata cyfrowego i przetestują na sobie nową metodę pracy z osobami nadużywającymi cyfrowych mediów.

Game-X-Reaktywacja. Prezentacja edukacyjnej gry planszowej jako przykładu działań profilaktycznych.

Warsztat będzie poświęcony prezentacji gry – uczestnicy warsztatu wezmą udział w grze i będą omawiali jej podstawy teoretyczne po zakończeniu gry.


Wykaz realizatorów projektu

Imię nazwisko

Wykształcenie

Informacje o kwalifikacjach realizatora

Anita Maria Pindiur Psycholog, specjalistka leczenia hazardu, dyrektor kliniczny ośrodka leczenia uzależnień The Way Back Inn w Chicago. Certyfikaty i licencje: Licensed Clinical Professional Counselor (LCPC) Certified AODA Counselor (CADC) Problem and Compulsive Gambling Counselor (PCGC) Certified Domestic Violence Professional (ICDVP) Certified Sports Counselor (CSC)
Magdalena Rowicka dr n. hum., psycholog Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalne w Warszawie; badacz zachowań kompulsywnych i uzależnień behawioralnych, autor publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautor i realizator programów szkoleniowych i profilaktycznych.
Jakub Kuś Psycholog nowych technologii Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychometrii oraz metodologii ze statystyką.
Gabriela
Piasecka-Pełka
psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny Absolwentka Psychologii Społecznej oraz Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Od dwóch lat zajmuje się organizowaniem pionierskich obozów „bez elektroniki”, gdzie uczy ludzi jak żyć bez najnowszych technologii.
Ksiądz
prof. dr hab. Piotr Morciniec
Bioetyk, specjalista bioetyki i etyki społecznej Członek Komitetu Nauk Teologicznych polskiej Akademii Nauk.  Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WTUO. Członek Komisji Senackiej UO ds. Kształcenia.

 

Do pobrania:

line