Konferencja 2017 – podsumowanie

 

W dniach 6 – 8 listopada 2017 roku w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23
w Warszawie odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat:
„Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych
– problemy
diagnostyczne i terapeutyczne”
współfinansowana ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w gestii Ministra Zdrowia,

W szkoleniu udział wzięło 73 osoby głównie certyfikowani specjaliści terapii uzależnień (certyfikaty KBPN) oraz certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA).

 

Była to nasza kolejna konferencja poświęcona tematyce uzależnień behawioralnych. Tym razem tematem wiodącym było problemowe korzystanie z portali społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram, Snapchat).

(więcej…)

Konferencja szkoleniowa nt. Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Szanowni Państwo,

          W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszam do wzięcia udziału,
we współfinansowanej ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w gestii Ministra Zdrowia,
Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:
„Niekontrolowanego korzystania z portali społecznościowych
– problemy
diagnostyczne i terapeutyczne”
Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada 2017 roku
w Centrum Dialog ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

(więcej…)

Po konferencji

W dniach 6 – 8 października 2014 roku
w Hotelu 500 w Zegrzu
odbyła się konferencja szkoleniowa
„Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”
współfinansowana ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

(więcej…)

Konferencja szkoleniowa „Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”

Hotel 500 ZegrzeOgólnopolska Konferencja Szkoleniowa
„Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”
współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w ankiecie ewaluacyjnej po ubiegłorocznej konferencji, zamierzamy rozszerzyć wiedzę osób zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem uzależnień nt. uzależnienia od komputera i internetu, pracoholizmu oraz o problematykę kompulsywnych zachowań seksualnych, uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Zakładamy, że uzyskana podczas konferencji wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do bardziej skutecznego udzielania pomocy zarówno osobom zagrożonym uzależnieniem jak i uzależnionym.

Konferencja szkoleniowa poświęcona tym problemom odbędzie się 6 - 8 października 2014 roku w Hotelu 500 w Zegrzu.

       

            Wszystkie osoby które przysłały kartę zgłoszeniową na konferencję zostały umieszczone na liście uczestników.

 

(więcej…)

Konferencja szkoleniowa „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

W dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie
w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG
odbyła się konferencja szkoleniowa na temat:
„Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”

(więcej…)

Page 1 of 3123»
line